Zhongu (zhon1235)

Family: Sino-Tibetan (Bodic)
ISO 639-3: None

Inventory ID Name Dialect Consonants Vowels Tones Source Bibkey
zhon1235-1 Zhongu 59 9 0 Sun 2003 hh:phonw:Sun:Zhongu