Shixing (shix1238)

Family: Sino-Tibetan (Burmo-Qiangic)
ISO 639-3: sxg

Inventory ID Name Dialect Consonants Vowels Tones Source Bibkey
shix1238-1 Shixing 50 22 3 Chirkova 2009 hh:s:Chirkova:Shixing