Kazakh (kaza1248)

Family: Turkic (Common Turkic)
ISO 639-3: kaz

Inventory ID Name Dialect Consonants Vowels Tones Source Bibkey
kaza1248-1 Kazakh 23 11 0 McCollum & Chen 2020