Achang (lian1258-1)

Dialect: Lianghe

Namkung, Ju. Phonological Inventories of Tibeto-Burman Languages. 1996. hh:hld:Namkung:Tibeto-Burman

Consonants (35)

p pʲʰ t k ʔ
tsʰ ts tʂʰ tɕʰ
f s ʂ ʐ ɕ ʑ x
m m̥ʲ n ȵ̥ ȵ ŋ̥ ŋ
w
l

Vowels (10)

ɿ
i ɯ u
e o
ɛ̃
a ɑ ɑ̃

Tones (3)

˥ ˧˥ ˧˩

Notes

A case could be made for unit /iɛ uɑ/, but this would also require unit /iɛ̃ uɑ̃/.

Allophonic rules